KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  • Ján Struhár – S.P.K.
  • Mojmírova 840/4 | 900 26 Slovenský Grob
  • obchod@spk.sk
  • 0903 797 630
Kontakt - Kontaktné informácie - Ján Struhár - S.P.K., Mojmírova 840/4, 900 26 Slovenský Grob
Kontaktné informácie - Ján Struhár - S.P.K., Mojmírova 840/4, 900 26 Slovenský Grob

DAŇOVÉ INFORMÁCIE

  • IČO • 37278291

  • DIČ  • 1020069303

  • IČ DPH • SK1020069303

BANKOVÉ INFORMÁCIE

Účet SLSP
Účet SLSP
  • IBAN • SK7709000000005026927587

  • BIC • GIBASKBX

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
   02/ 58272 172; 02/58272 104
   02/ 58272 170

Kde nás nájdete