KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  • Ján Struhár – S.P.K.
  • Mojmírova 840/4 | 900 26 Slovenský Grob
  • obchod@spk.sk
  • 0903 797 630
Logo S.P.K.
Logo S.P.K.

DAŇOVÉ INFORMÁCIE

  • IČO • 37278291

  • DIČ  • 1020069303

  • IČ DPH • SK1020069303

BANKOVÉ INFORMÁCIE

Účet SLSP
Účet SLSP
  • IBAN • SK7709000000005026927587

  • BIC • GIBASKBX

Kde nás nájdete