ÚČTOVNÍCTVO - PROFESIONÁLNE VEDENIE EKONOMICKEJ AGENDY

Komplexné služby ekonomickej agendy

Ponuka spracovania ekonomickej agendy

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Daňové poradenstvo
uctovnictvo pezinok - slovensky grob - senec - mocdra, uctovnicka pezinok, uctovnicka senec, uctovnicka modra
Účtovníctvo - Pezinok, Slovenský Grob, Chovrvátsky Grob, Modra Senec

Svoj čas venujte podnikaniu – ekonomickú agendu nechajte na nás.

Ponúkame komplexné vedenie ekonomickej agendy externou formou pre malé a stredné firmy  vrátane kompletného vedenia mzdovej a personálnej agendy. Ekonomickú agendu spracovávame v súlade so zákonom o účtovníctve, dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty (DPH), zákona o cestovných náhradách, zákonníka práce, správe daní a poplatkov a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Ďalej zabezpečujeme pre našich klientov podávanie daňového priznania k DPH na mesačnej alebo štvrťročnej báze, spolu s kontrolným výkazom a súhrnným výkazom prostredníctvom elektronickej komunikácie s Finančnou správou.

     V prípade spracovania miezd a personalistiky vykonávame všetky činnosti od zamestnania zamestnanca  a jeho prihlásenia do príslušných poisťovní (prihlásenie do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne) cez pravidelný výpočet miezd a odvodov za príslušný mesiac (podávanie mesačných výkazov do príslušných poisťovní a hlásení na príslušný daňový úrad, ročné zúčtovanie dane z príjmov) až po riadne ukončenie pracovného pomeru (odhlásenie zamestnanca z poisťovní a ukončenie pracovného pomeru právoplatným spôsobom).

Využitím našich služieb ušetríte na mzdových nákladoch zamestnancov, nákladov na kancelárske potreby, výpočtovú techniku, ekonomický software a pod. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, podľa jeho požiadaviek.

Slovenský Grob Chorvátsky Grob • Pezinok • Modra • Senec • Limbach • Bernolákovo • Ivánka pri Dunaji • Svätý Jur a blízke okolie.

Ekonomická agenda

 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty – DPH
 • Kontrolný výkaz k DPH
 • Súhrnný výkaz k DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • Elektronická komunikácia s finančou správou SR.

Mzdová agenda

 • Evidencia miezd zamestnancov
 • Spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR
 • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • Spracovanie potrebných potvrdení (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia…).

Účtovníctvo spracovávame v ekonomicom software – OBERON AGENDA FIRMY od firmy EXALOGIC,  ktorý je komplexný a moderný účtovný systém. Umožňuje rôzne štatistiky a obsahuje rôzne možnosti tlačových výstupov ako aj importov a exportov pre iné informačné systémy.

Cena za vedenie ekonomickej agendy závisý od rozsahu, náročnosti a charakteru požadovaných služieb.

Kontaktné informácie

   Mária Struhárová
    0903 238 872